0

Laukpatis ir Dimstipatis – lauko ir namų dievai

kovo 19, 2015 Archyvai, Baltų pasaulėžiūra

Laukpatis ir Dimstipatis - lauko ir namų dievai

GINTARAS BERESNEVIČIUS\\ Laukpatis ir Lauksargis: tapatumo problema Laukpatį pirmasis traktate „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“ (1582) pamini Jonas Lasickis. Čia greta visos kitos informacijos jis pateikia ir žinią, kad, „ruošdamiesi arti ar sėti, jie meldžiasi į Laukpatį“ (Lawkpatimo, BRMŠ II 594). Iš pateiktos informacijos dievybės statusas netampa aiškus, nes tai gali būti […]

0

APIE BALTIŠKAS TEOFANIJAS (3)

rugpjūčio 22, 2014 Baltų pasaulėžiūra

APIE BALTIŠKAS TEOFANIJAS (3)

Rimantas Balsys// Pabaiga . 5. Zoomorfinė teofanija Prisimintina, jog egiptiečių dievai ankstyvuoju laikotarpiu buvo įsivaizduojami ir apsireikšdavo zoomorfiniu pavidalu (vėliau išliko zoomorfinė simbolika). Egiptiečių mitologijoje (IV–III tūkst. pr. Kr.) kiekviename nome (ikivalstybiniai administraciniai vienetai) garbino savo šventąjį gyvūną ir savo vietinį dievą, ypač turintį zoomorfinių bruožų. Niekur kitur nėra tokio ryškaus zoomorfizmo. Apis – vaisingumo […]

1

Laikinas Baltų dievų muziejus

gegužės 5, 2013 Muziejai, Renginiai

Laikinas Baltų dievų muziejus

Netradicinio baltų dievų muziejaus sumanytojai klausia, kodėl  „visi žino Dzeusą ir Temidę, o savus dievus pamiršta?“ Laikinas Baltų dievų muziejus atidaromas šeštadienį. Jame eksponuojamos improvizuotos fotografijos bei video klipai iš senųjų lietuvių dievų gyvenimo. Muziejaus sumanytojai teigia, kad jo ekspozicijos lankytojai nepamatys iš medžio išdrožtų rūpintojėlių – situacijos iš senųjų dievų gyvenimo atkurtos naudojantis moderniomis […]

0

Lietuvių mitologiniai vardai

balandžio 23, 2013 PASAULĖŽIŪRA

Lietuvių mitologiniai vardai

Algis- dievų pasiuntinys Apidomė– gyvenamosios vietos keitimo dievas ar deivė Andajus, Andojas -kronikose minimas kaip aukščiausiasis dievas, manoma, kad jo šaukėsi kariai mūšio lauke Atlaibas – dievas, kurio pareigos nežinomos

1

SAULĖ IR KRYŽIUS (3)

gruodžio 1, 2012 PASAULĖŽIŪRA

SAULĖ IR KRYŽIUS (3)

Algirdas Patackas// tęsinys(2) 1972 m. išleistame „Baltų-slavų rinkinyje“ išspausdintas rusų kalbininko – struktūralisto Vladimiro N. Toporovo straipsnis kukliu pavadinimu „Pastabos baltų mitologijos klausimu“ [19]. Straipsnyje buvo užsibrėžtas tikslas, panaudojant vadinamąjį dievovardžių paskirstymo (teonimų distribucijos) metodą, iš išlikusių istoriniuose šaltiniuose dievų sąrašų atstatyti visų baltų dievų ryšius.